Odstąpienie od umowy

                                                                      logo_g-g                                                                                      

                                                                                             Odstąpienie od umowy

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..................................................................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

.....................................................................................................................................................................................

Adres konsumenta(-ów)

.....................................................................................................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

.....................................................................................................................................................................................

Data

.....................................................................................................................................................................................

*niepotrzebne skreślić

                                                                                                                                                                               Podpis

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                         ........................................................

 

 

________________________________________________________________

PPH GLAS-GUM Michał Piluch

ul. Spokojna 2, 96-500 Sochaczew

www.glasgum.pl

Tel. +48 501936183

E-mail: glas-gum@wp.pl