Odstąpienie od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, zwrotu dokonujemy tylko z oryginałem dokumentu zakupu i z załączonym formularzem zwrotu (formularz poniżej).

Czas na poinformowanie Sprzedającego przez Kupującego o zamiarze odstąpienia od umowy wynosi 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu odbioru / nabycia towaru. W tym czasie Kupujący jest zobowiązany przesłać na adres e-mail: sklep@glasgum.pl  lub drogą listowną  wraz z towarem oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy.

Zwracany towar musi być w stanie nie naruszonym, jeśli stwierdzimy próby montażu lub uszkodzenia przesyłka zostanie zwrócona do kupującego.

Zgodnie z polskim prawem konsumentem jest wyłącznie osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22[1] Kodeksu cywilnego). 

Zwrotu dokonuje kupujący na swój koszt, przesyłki pobraniowe nie będą odbierane.  

Przedsiębiorcom dokonującym zakupów na fakturę nie przysługują żadne uprawnienia konsumenckie z wyjątkiem jednoosobowych działalności gospodarczych, ale tylko w przypadku takich zakupów, które nie będą związane z ich zawodową działalnością.

W przypadku gdy towar zakupiony został na fakturę Vat, do kupującego zostanie wysłana korekta do faktury Vat a zwrot środków nastąpi po otrzymaniu podpisanej przez Kupującego korekty do faktury.

W przypadku gdy towar został zakupiony na paragon, zwrot środków nastąpi po otrzymaniu podpisanego przez Kupującego formularza wraz z oryginałem paragonu.

Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie zakupionego towaru w nieuszkodzonym opakowaniu bez śladów użytkowania.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku towarów sprzedawanych z metra bieżącego nie podlegają one zwrotowi w chwili gdy ich długość uległa zmianie ( np: pocięcia ,odcięcia ) Kupujący / konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Zwracany towar należy przesłać wraz z wypełnionym formularzem zwrotu na własny koszt (bez pobrania przesyłki takie nie bedą odbierane) na adres sklepu:

Formularz zwrotu do pobrania poniżej.

 

 

PPH GLAS-GUM Michał Piluch

ul. Spokojna 2, 96-500 Sochaczew

Tel. +48 501936183

E-mail: sklep@glasgum.pl

              

 

                                                   logo_g-g                                                                                      

                                                                                             Odstąpienie od umowy

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..................................................................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

.....................................................................................................................................................................................

Adres konsumenta(-ów)

.....................................................................................................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

.....................................................................................................................................................................................

Data

.....................................................................................................................................................................................

*niepotrzebne skreślić

                                                                                                                                                                                                                                                                             Podpis

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                         ........................................................

 

 

________________________________________________________________

PPH GLAS-GUM Michał Piluch

ul. Spokojna 2, 96-500 Sochaczew

www.glasgum.pl

Tel. +48 501936183

E-mail: sklep@glasgum.pl