Szukaj
Menu Menu
PPH GLAS-GUM SOCHACZEW
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.glasgum.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin sklepu internetowego, zwany dalej regulaminem, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem "www.glasgum.pl".

2. Właścicielem sklepu internetowego i jego administratorem jest Michał Piluch, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPH Glas-Gum Michał Piluch z siedzibą w Sochaczewie, ul. Kwiatowa 11, 96-500 Sochaczew, REGON 367489028, NIP 8371535900.

3. Sklep internetowy działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej odpowiednio skonfigurowanej.

§ 2

DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego, działającego na stronie internetowej www.glasgum.pl,

Sprzedawca – Michał Piluch, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPH Glas-Gum Michał Piluch z siedzibą w Sochaczewie, ul. Kwiatowa 11, 96-500 Sochaczew, REGON 367489028, NIP 8371535900.

Kupujący - rozumie się przez to osobę składającą zamówienie w sposób określony w regulaminie,

Konsument- kupujący, będący osobą fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Przedsiębiorca- kupujący, będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

Sklep internetowy - sklep internetowy działający na stronie internetowej www.glasgum.pl,

Formularz zamówienia - formularz za pomocą, którego kupujący może dokonać zakupu towarów oferowanych przez sprzedającego,

Administrator Danych Osobowych- rozumienie się przez to sprzedawcę,

Towar - należy przez to rozumieć rzecz, stanowiącą przedmiot sprzedaży w sklepie internetowym,

Dzień roboczy - każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy.

§ 3

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Kupujący ma możliwość uzyskania kontaktu ze sprzedawcą wykorzystując jeden z poniższych sposobów komunikacji:

- telefonicznie pod nr: 501936183

- pod adresem mailowym: sklep@glasgum.pl lub glas-gum@wp.pl

- listownie pod adresem: ul. Kwiatowa 11, 96-500 Sochaczew.

 Cały regulamin dostępny w pliku PDF

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl